Mifune Watersports

Contactformulier Groepsactiviteiten

Aansprakelijkheids Vrijwaring en Aanvaarding van risico

  • Met deze verklaring neem ik, ondergetekende, afstand van aanspraken in iedere vorm, ten opzichte van Stichting Rekreatie Sport / Mifune Watersports, en alle motordrijvers, instructeurs, functionarissen en medewerkers, hierna te noemen “medewerkers” van Stichting Rekreatie Sport/ Mifune Watersports.

    Deze verklaring kan in een rechtszaak tegen je gebruikt worden, wanneer je tegen één van de door deze verklaring gevrijwaarde partijen en / of personen klaagt.
    Lees deze verklaring zorgvuldig, vul alle open gedeelten in en parafeer iedere paragraaf alvorens te ondertekenen.

  • Ik, (naam),
  • verklaar hierbij dat ik geïnformeerd ben over de aard van de activiteit, cursus op zee of huur van materiaal voor gebruik op zee en ben mij bewust van de gevaren die deze activiteit, cursus op zee of huur van materiaal voor gebruik op zee met zich mee kunnen brengen.
  • Ik ben mij ervan bewust dat ik door deze verklaring de 'gevrijwaarde partijen' van ieder aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, vrijstel, ook financiële schade die voor mijzelf, mij rechtsvertegenwoordiger(s) en andere partijen als gevolg van mijn deelname aan het varen met een vaartuig op zee zou kunnen ontstaan.
    Door deze verklaring te lezen, paraferen en ondertekenen, en de kennis genomen heb van de veiligheidsprocedures, heb ik mij volledig op de hoogte gesteld van de inhoud van deze verklaring, Alvorens deze bindend voor mijzelf en eerder genoemde partijen te onderschrijven.

ROUTE

routeplanner: Overveen, Parnassiaweg 1.

Volg de Zeeweg richting Bloemendaal aan Zee. Bij aankomst op P2 parkeren achterin.

Loop vervolgens de Parnassiaweg op naar strandafgang “de Duintrap”, net voorbij de entree van het Nationaal Park.

Parkeertarief:
Per uur € 2,50
Dagtarief  € 20,00
Mifune Watersports is te bereiken via de strandafgang “Duintrap”.  We zijn geopend van zonsopkomst tot een uur na zonsondergang, van begin april tot eind september.

Contact info

Mifune Watersports
Parnassia (Bloemendaal aan Zee)
info@mifune.nl